Κόσμος 71 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1080
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.428 (4.10 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.454
Χωριά βαρβάρων: 974
Χωριά με bonus: 205
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 87 ημέρες
Χρήστες on-line: 75
Αριθμός μηνυμάτων: 102.052 (94.49 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 11.524 (10.67 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 18.259 (16.91 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.003 (0.93 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 70
Αριθμός παικτών σε φυλές: 808
Συνολικοί πόντοι: 18.345.119 (16.986 ανά παίκτη, 4.143 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 173.842.355
 • 179.792.360
 • 148.243.385
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 8,017 εκατ.
 • 5,631 εκατ.
 • 3,200 εκατ.
 • 1,116 εκατ.
 • 1,338 εκατ.
 • 968.590
 • 186.817
 • 48.237
 • 1.449
 • 1.308
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 7423
 • 5214
 • 2963
 • 1033
 • 1239
 • 897
 • 173
 • 45
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1811
 • 1272
 • 723
 • 252
 • 302
 • 219
 • 42
 • 11
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: DaCosta
Η νεότερη φυλή: hibbj

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 16:56