Κόσμος 71 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1935
Συνολικός αριθμός χωριών: 2.412 (1.25 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 1.937
Χωριά βαρβάρων: 474
Χωριά με bonus: 114
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 12 ημέρες
Χρήστες on-line: 142
Αριθμός μηνυμάτων: 10.637 (5.50 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 4.292 (2.22 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 6.585 (3.40 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.268 (0.66 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 70
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.369
Συνολικοί πόντοι: 1.226.877 (634 ανά παίκτη, 509 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 6.213.004
 • 5.892.633
 • 6.789.810
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 454.233
 • 181.846
 • 87.564
 • 50.133
 • 53.955
 • 397
 • 2.123
 • 388
 • 1.474
 • 4
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 235
 • 94
 • 45
 • 26
 • 28
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 188
 • 75
 • 36
 • 21
 • 22
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Κόμπρα λευκή
Η νεότερη φυλή: ΕΛΛΑΣ3

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 14:45