Κόσμος 71 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 363
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.307 (14.62 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.306
Χωριά βαρβάρων: 1
Χωριά με bonus: 256
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 210 ημέρες
Χρήστες on-line: 28
Αριθμός μηνυμάτων: 136.437 (375.86 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 6.842 (18.85 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 564 (1.55 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 889 (2.45 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 33
Αριθμός παικτών σε φυλές: 305
Συνολικοί πόντοι: 48.286.240 (133.020 ανά παίκτη, 9.099 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 951.571.200
 • 1.073.597.505
 • 702.308.990
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 21,356 εκατ.
 • 17,109 εκατ.
 • 6,692 εκατ.
 • 1,963 εκατ.
 • 3,071 εκατ.
 • 3,560 εκατ.
 • 465.760
 • 96.835
 • 863
 • 3.582
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 58831
 • 47133
 • 18435
 • 5409
 • 8460
 • 9806
 • 1283
 • 267
 • 2
 • 10
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 4024
 • 3224
 • 1261
 • 370
 • 579
 • 671
 • 88
 • 18
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: Γκόλουμ
Η νεότερη φυλή: kx-250

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 14:26